نمایندگان سایر استان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان

کد نمایندگی

محل یا عنوان

مسئول

تلفن

اراک

230

سنگ وگوهر آفرینش

آقای نبیری

2245600

اراک

246

نیلوفر آبی

خانم بیک لیک

2238735

ارومیه

268

شادی زندگی

آقای صمدی

3367015

ارومیه

189

فروشگاه گیاهی زمین

آقای نصرتی

3670227

اصفهان

247

داروخانه حمکت

آقای حیدری

3622282

اصفهان

112

یوگای علمی ستایش مهر فرزانگان

خانم جورابچیان

6621413

اصفهان

140

آکادمی یوگا

خانم عجمی

6635873

اصفهان

148

-

خانم چگونیان

09133176479

اصفهان – شاهین شهر

198

موسسه ساحل آرامش

خانم محبی

09133673049

اصفهان

254

فروشگاه دلربا

آقای همایون نژاد

09133111095

ایلام

248

باشگاه ورزشی حجاب

خانم خسروی نژاد

3343762

آذربایجان غربی-بوکان

128

 

آقای خادمیانی

09147116167

بوشهر

317

باشگاه یوگای روناک

آقای شهابی زاده

2543034

بابل

114

فروشگاه ورزشی پوما

خانم سمیرا

3236222

بابل

159

-

خانم جعفریان

09111120749

تبریز

287

باشگاه یوگای واهانا

خانم رجاء

3813614

تبریز

231

-

خانم بحری

09144125097

چالوس

337

-

خانم غنی زاده

09111912705

چالوس

348

خانه سلامتی

خانم کیا

2247565

چهارمحال وبختیاری

257

شهر کرد

خانم مبینی

09138793317

رشت

106

خانه سلامتی

خانم مسافر

09112313121

زنجان

349

خانه یوگا

خانم لک

4247578

سبزوار

102

سالن آرامش خلاق

خانم امینی

2642021

سیرجان

278

-

خانم انصاری

09137690338

سیستان وبلوچستان

109

زاهدان

خانم زحمتکش

09155407137

شیراز

251

باشگاه پانیا یوگا

خانم امیریان

6249376

شیراز

142

یوگای سلامت

آقای مختارزاده

8437827

شیراز

218

باشگاه یوگای روان

خانم روان

6314830

شیراز

318

گالری کوه نور

آقای شجاعت

2305055

شیراز

327

موسسه متافیزیک نور هدایت

آقای ابراهیمی

2308521

شیراز

341

باشگاه پردیسان

آقای محمودی

8431014

شیراز

275

هنر زندگی

خانم بنان

6318167

قائم شهر

113

گالری مارلیک

آقای قره داغی

3271749

کازرون

108

باشگاه یوگای تندیس

آقای مصطفائی

2225128

کرج مهرشهر

324

باشگاه یوگای راز

خانم عبادی

3405224

کرج

163

یوگا مبدا

خانم شکوهی

2243672

کرج

241

باشگاه ورزشی یوگا ساتیا

خانم نوری

2537790

کرمان

149

-

خانم مظفری

09131970503

کرمان

250

مس سرچشمه

خانم حاج علی زاده

09132916369

کرمان

307

یوگای کرمان

خانم اصفهانی

09370556116

کرمانشاه

222

فروشگاه مظفری

آقای مظفری

7279892

کرمانشاه

308

-

خانم رشیدی

09183879582

کاشان

174

-

خانم فرجی

09126489546

کردستان – سنندج

133

فروشگاه نیلوفر آبی

آقای کنعانی

3238670

گرگان

153

-

خانم رفیعیان

09355424262

گنبد کاووس

338

باشگاه اوج

خانم حق بین

5580169

لاهیجان

244

مرکز یوگای پرتو آرامش

خانم رضایی

2226188

مشهد

289

کانون یوگای نور

خانم حقیقی

8834644

مشهد

295

کانون یوگای مهر آفرینان شیوا

خانم خبیر

6043981

مشهد

321

یوگای ابن سینا

خانم دکتر سعادت

6091689

مشهد

314

کانون یوگا اندیشه پاک

آقای بهزادی

8439911

مشهد

305

انتشارات گل آفتاب

خانم دکتر مروارید

8441460

مشهد

298

سالن کانون مهر یوگا

خانم غرویان

8423041

مشهد

306

-

خانم فروردین

09155154107

مشهد

303

-

خانم دکتر معروضی

09151075652

مشهد

319

کلبه سلامتی

خانم رسولی

8788393

مشهد

328

-

خانم مهندس ازهدی

09352399009

مشهد

111

کانون یوگای ناجی

خانم ناجی

8815749

مشهد

107

راز معرفت

خانم غفوریان

8651746

نوشهر

103

موسسه یوگای خورشید

خانم قزوینی

3235624

همدان

184

یوگای خردمند

خانم مسچی

8227597

همدان

347

پخش لاوین

آقای خرسندی

2530508

یزد

240

موسسه تارا

خانم نوین

6247617